مدول فن تهویه (بخاری)

 

 نام محصول:

مدول فن تهویه (بخاری)

شرح محصول:

این محصول در خودرو های پژو 405 قدیمی جهت تهویه فن داخل خودرو استفاده می شود. مدول فن تهویه، یک محصول برقی می باشد که با کنترل جریان عبوری از فنه ای تهویه سرعت گردش هوا داخل کابین خودرو را تغییر می دهد.

 

کاریرد:

خودرو های پژو 405 قدیمی

مشخصات فنی: